s1Фирма “Старт” започва своята дейност през 1992 г. Във време когато пазарната икономика е в самото начало. Проблемите в законодателството, липсата на опит в ръководството на целия процес и неувереността в бъдещата икономика са едни от най-трудните моменти. В първите години основна дейност е строителната и строително-ремонтна дейност. При навлизането на строителното предприемачество започва и търговията с недвижими имоти и
строителство на жилищни сгради съгласно новите изисквания на пазара и нормативната уредба. Това е само начало. Фирмата тепърва предстои да разширява своята дейност.