ТЕКУЩО СТРОИТЕЛСТВО

Кв. Казански бл. 40 / южно от Парк Артилерийски/

Видео


Завършена сграда /Акт 16 Ноември 2020/
Кв.Казански-Изток, ул. „Оборище“ 3

ЗАВЪРШЕНА СГРАДА /завършена Март 2020/
Кв. Казански Бл.38 /южно от парк „Артилерийски“/

ЗАВЪРШЕНА СГРАДА
ул ‘Екзарх Антим“ през 2019 г.


ЗАВЪРШЕНА СГРАДА
ул „Чая №2“ през 2018 г.ЗАВЪРШЕНА СГРАДА
ул „Христо Ботев №23“ през 2017 г.


ЗАВЪРШЕНА СГРАДА
бул“ Цар Симеон Велики №190″ през 2010 г.